30.04.2017 13:50
Jäsenille
  Etusivu 
 
 
 
 
 
 
PÄÄKIRJOITUS

Opastaminen maksaa vain kalastuksessa
Pertti on juuri täyttänyt 65 vuotta. Hän on loistavassa kunnossa, sillä harrastuksiin kuuluvat niin lenkkeily kuin kalastuskin. Eläkkeellä hänellä on aikaa paneutua molempiin harrastuksiin, mutta erityisesti häntä kiinnostaa oman kalastusseuran nuorten ohjaaminen. Pertille ei nykyinen kalastonhoitomaksu ole ongelma. Hän kuitenkin...

AJANKOHTAISTA
Tuore selvitys: pienvesivoimaloiden lupiin kuuluvat kalatiet jääneet toteuttamatta
25.04.2017

Pienvesivoimayhtiöt eivät ole toteuttaneet niille määrättyjä kalatievelvoitteita, ilmenee Varsinais-Suomen ELY-keskuksen uudesta selvityksestä. Velvoitteiden toteuttamatta jättäminen on hidastanut uhanalaisten vaelluskalojen palauttamista padottuihin jokiin. Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja WWF vaativat viranomaisilta velvoitteiden toimeenpanoa ja eduskunnalta vesilain muutosta, jolla voitaisiin vauhdittaa kalateiden rakentamista.

Koululaiset 100 Lasissa Fisuun Valtakunnallisena kalastuspäivänä
24.04.2017

Valtakunnallinen kalastuspäivä valtaa yhdessä koululaisten kanssa maamme vedet 17. toukokuuta. Ympäri Suomen järjestettävissä tapahtumissa opastetaan kalastuksen saloihin niin teorian kuin käytännönkin osalta. Vuoden teemana on "100 Lasissa Fisuun!" ja tempaus on osa Suomi 100 luonnonpäivät -tapahtumia.

Kansanedustaja Ville Skinnari Vapaa-ajankalastajien puheenjohtajaksi
22.04.2017

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön (SVK) kevätkokouksessa Helsingissä 22.4.2017 valittiin järjestön puheenjohtajaksi vuosiksi 2017-2018 kansanedustaja Ville Skinnari ja varapuheenjohtajaksi kansanedustaja Saara-Sofia Sirén.

Vapaa-ajankalastajat: uusien kalatalousalueiden rajoissa on vaelluskalat otettava huomioon ja maakuntauudistuksessa on kalatalouden edunvalvonta turvattava
22.04.2017

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) tyrmää kevätkokouksessaan yhteistyöryhmien tekemät ehdotukset kalatalousaluerajoiksi Suomenlahdella ja Saaristomerellä, koska niissä ei ole otettu huomioon vaelluskalojen elinkiertoa. Maakuntauudistuksessa järjestö vaatii kalataloushallinnon itsenäisen päätöksenteon turvaamista.

Kalabongausta koululaisille
11.04.2017


Uhanalaisten vaelluskalojen suojeluun vauhtia lakimuutoksella
11.04.2017

Suomen luonnonsuojeluliitto, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja WWF esittävät vesilakiin muutosta, jolla voitaisiin vauhdittaa kalateiden rakentamista. Kalateiden rakentamisesta hyötyisivät etenkin uhanalaiset vaelluskalat, kuten lohi ja taimen, joiden kulku lukuisissa joissa ja puroissa pysähtyy patoihin.

Dramaattinen korotus Tenon kalastuslupiin, nuorilla korotus lähes 10 000 prosenttia
06.04.2017


Euroopan suurimman lohijoen, Tenon osalta on käyty tänä keväänä uudet rajajokisopimusneuvottelut Norjan ja Suomen välillä. Uusi sopimus hyväksyttiin maaliskuussa. Sopimuksen uudistuttua muutetaan myös kalastuslupien hinnoittelu. Maa- ja metsätalousministeriön asetusluonnos lupahinnoista järkytti lohenkalastajia.

Vapaa-ajankalastajat tyrmäävät Rannikko-Suomen yhteistyöryhmien ehdotukset kalatalousaluerajoiksi
03.04.2017

ELY-keskukset ovat pyytäneet sidosryhmiltään lausunnot kalatalouden yhteistyöryhmien tekemistä ehdotuksista uusien kalatalousalueiden rajoiksi. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) pitää rajaehdotuksia Pohjois-Suomessa (Lapin ELY-keskus) hyvinä. Myös Järvi-Suomessa (Pohjois-Savon ELY-keskus) uudet rajat noudattavat pääosin uuden kalastuslain tavoitteita, mutta Rannikko-Suomen (Varsinais-Suomen ELY-keskus) esitys saa järjestöltä kovaa kritiikkiä.

 

Kala- ja ympäristöasioiden itsenäisyys ja rahat tulee turvata maakuntauudistuksessa
27.03.2017

Kalatalouden ja vesienhoidon tehtävät siirtyisivät uudessa aluehallintouudistuksessa valtion aluehallinnolta maakuntiin. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja Suomen luonnonsuojeluliitto vaativat, että yleistä etua valvovilla kalatalous- ja ympäristöviranomaisilla on jatkossakin itsenäinen mahdollisuus lausuntoihin, hakemuksiin ja valituksiin vesiluontoa muuttavista hankkeista. Kala- ja vesirahat on myös tärkeää "korvamerkitä", etteivät ne joudu kilpailemaan muiden rahojen kanssa.

Vapaa-ajankalastajat ovat huolissaan uuden lohiasetuksen vaikutuksista luonnonlohikantoihin
24.03.2017

Maa- ja metsätalousministeriössä on valmisteltu asetuksia lohenkalastuksen rajoituksista Pohjanlahdella ja Simojoessa sekä Tornionjoen edustan merialueella. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) vaatii varhennetun kalastuksen poistamista lohiasetuksesta sekä terminaalikalastusalueiden uudelleen järjestämistä sellaisiksi, että lohisaalis koostuu kompensaatioistutuksiin tarkoitetuista viljellyistä lohista. 
Powered by WebUpdate