01.05.2017 03:30
Jäsenille
  Etusivu >> Ympäristöasiat >> Kalavesien hoito >> Kalastusaluetoiminta 
 
 
 
 
 
KALASTUSALUETOIMINTA

Maamme vesialueet on jaettu 226 yhden tai useamman kunnan alueelle muodostettuun, kalataloudellisesti yhtenäiseen alueeseen, jonka kalastusoloja järjestettäessä on asianmukaista soveltaa yhtenäisiä toimenpiteitä. Kalastusalueet toteuttavat osin viranomaistehtäviä sekä kalatalouden edistämistä, kuten virkistyskalastuslupien järjestämistä ja kalaveden hoitoa.

Kalastusalue on lakisääteinen yhteistoimintaorganisaatio, jonka jäseniä ovat kalaveden omistajat, ammattikalastajien järjestöt ja kalastusalueella toimivat virkistyskalastajien eduista huolehtivat järjestöt. Kalastuslain 73 §:n 5 kohdan mukaan Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön jäsenjärjestöt voivat lähettää kalastusalueiden kokouksiin kaksi edustajaa. Kalastusalueen toimintaa toteuttaa virkavastuulla toimivat kalastusalueen kokous, hallitus ja isännöitsijä.

Vapaa-ajankalastusjärjestöjen tavoitteena kalastusaluetoiminnassa on muun muassa:
-vapaa-ajankalastajien toiminta kalastusalueiden hallituksissa sekä hallinnon uudistus.
-tärkeiden, yleensä lähellä taajama-alueita ja suuren harrastajajoukon helposti saavutettavissa olevien kalastusalueiden erityinen kehittäminen.
-kalastuksen järjestäminen kestävästi ja sen ohjaaminen asetettujen tavoitteiden mukaisesti
-virkistyskalastuksen lupajärjestelmän kehittäminen. 
Powered by WebUpdate