24.04.2017 20:18
Jäsenille
  Etusivu >> Ympäristöasiat >> Kalavesien hoito >> Toimintaohje 
 
 
 
 
 
TOIMINTAOHJE

Virkistyskalastajien edustajan toimintaohje

- Osallistuu aktiivisesti kalastusalueensa toimintaan ja käy kokouksissa. Vähintään seuraa kokousten asialistoja ja päätöspöytäkirjoja.

- Muistaa toimivansa kalastusalueella kaikkien virkistyskalastajien edustajana.

- Toimii erittäin läheisessä yhteistyössä muiden virkistyskalastusjärjestöjen edustajien kanssa.

- On tutustunut kalastusalueensa käyttö- ja hoitosuunnitelmaan sekä ottaa siihen kantaa uusimisen yhteydessä.

- Hankkii perustiedot kalastusaluetoimintaan liittyvästä lainsäädännöstä ja hallintomenettelystä.

- Pyrkii osallistumaan kalastusalueen hallituksen toimintaan tai vaikuttamaan siihen, että virkistyskalastajilla ylipäätään on edustus kalastusalueen hallituksessa.

- Toimii aktiivisesti kalastusalueen kokouksessa ja pyrkii tekemään omia perusteltuja esityksiä.

- On yhteistyökykyinen kalastusalueella toimiessaan.

- Tuntee kalavesillä vallitsevan käytännön tilanteen ja seuraa myös vesien tilaa sekä avustaa kalastusaluetta vapaa-ajankalastusta koskevien tietojen hankkimisessa.

- Huolehtii tiedonkulusta ja yhteydenpidosta piiritasolla ja ilmoittaa tarvittaessa merkityksellisistä asioista keskusjärjestöille.

  
Powered by WebUpdate