23.04.2017 13:07
Jäsenille
  Etusivu >> Kilpailutoiminta >> Säännöt >> SM-lohipilkki 
 
 
 
 
 
SM-LOHIPILKKI

SM-lohipilkki

SM-LOHIPILKINNÄN SÄÄNNÖT, päivitetty 26.5.2014

1 §
Suomen lohipilkinnän mestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille alan harrastajille. Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, mutta Suomenmestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle, Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ulkomaalaiselle joka on SVK:n tai sen jäsenseuran jäsen.
Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:

a) henkilökohtaisista mestaruuksista
- miesten sarjassa
- naisten sarjassa
- alle 19-vuotiaiden sarjassa (kilpailuvuonna 19-vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat)

Jokaisella alle 12-vuotiaalla saa olla nimetty tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa koukusta, mutta ei muuten fyysisesti osallistua pilkkimiseen.

b) joukkuemestaruudesta kolme (3) henkisin joukkuein, joiden tulee koostua ko. henkilökohtaisen miesten, naisten ja nuorten alle 19-vuotiaiden sarjojen kilpailijoista Joukkueiden osallistumismäärää ei rajoiteta. Kilpailuun nimetyn joukkueen tulee olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen jäsenten on henkilökohtaisesti palautettava kilpailukorttinsa toimitsijoille kilpailun päätyttyä, muuten joukkuetulosta ei hyväksytä.

2 §
Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, mutta Suomen mestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle tai Suomessa vakituisesti asuvalle.

3 §
Kilpailukalat ovat lohipilkinnässä kirjolohi ja taimen. Järjestäjän tulee määrittää kalojen alamittarajat, kuitenkin siten, että lain edellyttämät rajoitukset täyttyvät. Muut kalat on oltava erillään punnittavista. Mikäli muita kaloja tavataan, saalista ei punnita.

4 §
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

5 §
Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Siirtymäaikaa on ½ tuntia (meno) ja ½ tuntia (paluu) jonka kuluessa tulee olla merkityllä maalialueella. Kalastus aloitetaan ja lopetetaan selvällä äänimerkillä. Kilpailuaikana tartutettu kala saa väsyttää loppuun asti, eli myös äänimerkin jälkeen. Siirtymäajan päätyttyä tulee kuitenkin olla merkityllä maalialueella. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta poistuminen on kielletty. Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntaesteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.

6 §
Puhelimen käyttö on kielletty siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana, paitsi soitettaessa yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon.
Kaikuluotaimen, GPS-paikantimen sekä muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty. Akkukairan käyttö on sallittu.

7 §
Syötteinä voi käyttää toukkia, katkarapuja, matoja, hyönteisiä ja kalan mätiä sekä hajustettua syöttitahnaa. Kaloja ja kalanpaloja ei saa käyttää syötteinä. Houkuttimien käyttö kuten ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty.

8 §
Kilpailuvälineinä saa käyttää yhtä vapaa kerrallaan. Vapa on oltava kädessä tai välittömässä käden läheisyydessä. Siimassa saa olla vain yksi koukulla varustettu viehe ja syötti. Lisäperukkeiden käyttö on kielletty. Kilpailun järjestäjillä on oikeus tarkistaa kilpailijan välineet ja varusteet ennen kilpailua tai sen aikana. Nostokoukun käyttö on sallittu. Jos kahden tai useamman kilpailijan siimat sotkeutuvat kalaa väsyttäessä ja kala saadaan ylös, kuuluu kala kilpailijalle, jonka vieheeseen se on tarttunut.

9 §
Saaliskala tulee välittömästi tainnuttaa, mutta jättää suolistamatta. Ennen punnitusta suolistettuja kaloja ei punnita.

10 §
Saatu saalis punnitaan ja tulos ilmoitetaan grammoina. Jos saaliin paino on useammalla kilpailijalla sama, on voittaja kilpailija, jolla on lukumääräisesti enemmän kaloja. Jos sekin on tasan, on voittaja suurimman kalan saanut. Joukkuetulokseen lasketaan joukkueen saalis. Joukkue, jolla on suurin grammamääräinen tulos, on voittaja. Jos paino on tasan, ratkaistaan sijoitukset samoin kuin henkilökohtaisessa sarjassa.

11 §
Kilpailijoilla on oltava mukanaan jäänaskalit. Jääkairan kooksi suositellaan 6 tuumaa. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi toista kilpailijaa on kielletty. Pilkkimisen ajaksi jääkaira on kairattava pystyyn.
Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana aina aloitusmerkkiin asti kairan terän on oltava suojattuna, sekä lopetusmerkin antamisen jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava.

12 §
Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

13 §
Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto.

14 §
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

15 §
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailujaosto voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle konsulentille.

16 §
Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

17 §
Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.
 


 
Powered by WebUpdate