30.04.2017 13:55
Jäsenille
  Etusivu >> Kilpailutoiminta >> Säännöt >> SM-rautupilkki 
 
 
 
 
 
SM-RAUTUPILKKI

SM-rautupilkki

SM-RAUTUPILKINNÄN SÄÄNNÖT, päivitetty 26.5.2014

1 §
Suomen rautupilkinnän mestaruuskilpailut ovat avoimet kaikille alan harrastajille. Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:

a) henkilökohtaisista mestaruuksista     
- miesten sarjassa
- naisten sarjassa
- alle 19-vuotiaiden sarjassa (kilpailuvuonna 19 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat)
Jokaisella alle 12-vuotiaalla saa olla nimetty tukihenkilö. Tukihenkilö saa antaa kairausapua ja avustaa kalan irrottamisessa koukusta, mutta ei muuten fyysisesti osallistua pilkkimiseen.

b) joukkuemestaruudesta kolme (3) henkisin joukkuein. Joukkueeseen voi kuulua kilpailijoita kaikista sarjoista mutta kaikkien joukkueen jäsenten on osallistuttava myös henkilökohtaiseen kilpailuun.
 Joukkueiden osallistumismäärää ei rajoiteta. Kilpailuun nimetyn joukkueen tulee olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen jäsenten on henkilökohtaisesti palautettava kilpailukorttinsa punnitsijoille kilpailun päätyttyä, muuten joukkuetulosta ei hyväksytä.

2 §
Henkilökohtaisista mestaruuksista kilpailevat kaikki kilpailuun ilmoittautuneet kilpailijat, mutta Suomenmestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle, Suomessa vakituisesti asuvalle tai sellaiselle ulkomaalaiselle joka on SVK:n tai sen jäsenseuran jäsen.

3 §
Kilpailukala rautupilkinnässä on rautu. Järjestäjän tulee noudattaa lakisääteisiä alamittarajoja. Muut kalat on oltava erillään punnittavista. Mikäli muita kaloja tavataan, saalista ei punnita.

4 §
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

5 §
Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Siirtymäaikaa on ½ tuntia (meno) ja ½ tuntia (paluu) jonka kuluessa tulee olla merkityllä maalialueella. Kalastus aloitetaan ja lopetetaan selvällä äänimerkillä. Siirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana merkityltä kilpailualueelta poistuminen on kielletty. Kilpailualueella on liikuttava jalan. Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntaesteiselle poikkeusluvan myös muunlaiseen liikkumiseen.

6 §
Puhelimen käyttö on kiellettysiirtymisvaiheiden sekä kilpailun aikana, paitsi soitettaessa yleiseen tai järjestäjien hätänumeroon.
Kaikuluotaimen, GPS-paikantimen sekä muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö kielletty.

7 §
Syötteinä voi käyttää toukkia, katkarapuja, matoja , kalan mätiä ja hyönteisiä sekä hajustettua syöttitahnaa. Kaloja ja kalanpaloja ei saa käyttää syötteinä. Houkuttimien käyttö kuten ryynien, matojen, toukkien tms. pudottaminen avantoon on kielletty.

8 §
Kilpailuvälineinä saa käyttää yhtä vapaa kerrallaan. Siimassa saa olla vain yksi koukulla varustettu viehe ja syötti. Lisäperukkeiden käyttö on kielletty. Kilpailun järjestäjillä on oikeus tarkistaa kilpailijan välineet ja varusteet ennen kilpailua tai sen aikana. Nostokoukun käyttö on sallittu. Jos kahden tai useamman kilpailijan siimat sotkeutuvat kalaa väsyttäessä ja kala saadaan ylös, kuuluu kala kilpailijalle, jonka vieheeseen se on tarttunut.

9 §
Saaliskala tulee välittömästi tainnuttaa, mutta jättää suolistamatta. Ennen punnitusta suolistettuja kaloja ei punnita.

10 §
Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten tai joukkuesarjojen kohdalla sama jaetaan mitalisija(t) ja jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

11 §
Kilpailijoilla on oltava mukanaan jäänaskalit. Pilkkiminen ja reiän kairaaminen viittä (5) metriä lähemmäksi toista kilpailijaa on kielletty. Pilkkimisen ajaksi jääkairaa on kairattava pystyyn.
Lähtö- ja maalialueella liikuttaessa ja kilpailualueella siirtymäaikana aina aloitusmerkkiin asti kairan terän on oltava suojattuna, sekä lopetusmerkin antamisen jälkeen kairan terä on välittömästi suojattava.

12 §
Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

13 §
Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailujaosto voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle konsulentille.

14 §
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

15 §
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

16 §
Palkinnon arvon mahdollinen ilmoittaminen verottajalle on palkinnon saaneen vastuulla.

17 §
Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä. 
Powered by WebUpdate