01.05.2017 03:25
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2007 >> Inarin hoitovelvoite 
 
 
 
 
 
INARIN HOITOVELVOITE

Lausunto Inarin sopeutuvan velvoitehoidon turvaamisesta, 4.11.2007

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön tietoon on tullut, että RKTL on lakkauttamassa Sarmijärven kalanviljelylaitosta ja siirtämässä sen tuotantoa Inarin kalantutkimus- ja vesiviljelylaitokselle. Sarmijärven laitos on tähän saakka vastannut merkittävästä osasta Inarijärven säännöstelyn kalanhoitovelvoiteistutusten poikasista.

Inarijärven velvoiteistutukset on toteutettu viime vuosina ns. sopeutuvan velvoitteen mukaisesti, joka huomioi kulloisenkin petokalakannan ja käyttää tilanteeseen sopivia istukaslajeja ja -kokoja. Sopeutuvan velvoitehoidon toteuttaminen edellyttää riittävää viljelykapasiteettia, jotta muuttuviin istukastarpeisiin voidaan vastata.

Vapaa-ajankalastajat ovat tyytyväisiä istutusten tuloksiin ja samaa todistavat tutkimustulokset; sopeutuva velvoitehoito toimii erinomaisesti Inarinjärvellä.
Taimenen, nieriän, harmaanieriän ja järvilohen vuosisaalis on viime vuosina Inarilla ollut noin 70 tonnia, josta kasvavan osan ovat pyytäneet vapaa-ajankalastajat. Koko muun maan saalis mainittujen lajien osalta lienee korkeintaan puolet Inarin saalismäärästä.
Hyvät jalokalakannat ovat merkittävä tekijä alueen matkailulle ja erityisesti kalastusmatkailulle, jonka taloudelliset kerrannaisvaikutukset ylittävät moninkertaisesti saaliin arvon.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ilmaisee huolensa siitä, riittääkö suunniteltu Inarijärven laitoksen laajennus vastaamaan sopeutuvan velvoitehoidon vaatimuksiin. Keskusjärjestön mielestä - mikäli Sarmijärven laitos lakkautetaan - Inarin laitoksen viljelykapasiteettia tulee lisätä vastaavalla määrällä.
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön mielestä on taloudellisesti lyhytnäköistä ilmeisen vähäisten säästöjen perusteella vähentää viljelykapasiteettia tavalla, joka saattaa vakavasti vaarantaa menestyksekkään velvoitehoidon tulevina vuosina. 
Powered by WebUpdate