30.04.2017 14:07
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2004 >> Saimaanhyljeasetus 
 
 
 
 
 
SAIMAANHYLJEASETUS

Lausunto MMM:n asetusluonnoksesta saimaanhylkeen elinolosuhteiden ja lisääntymisen turvaamiseksi asetettavista kalastusrajoituksista Saimaalla 24.3.2004

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö esittää tutustuttuaan viitekirjeen yhteydessä lähetettyyn luonnokseen kalastuslain 37 §:n 3 momentin nojalla annettavasta maa- ja metsätalousministeriön asetuksesta saimaanhylkeen elinolosuhteiden ja lisääntymisen turvaamiseksi asetettavista kalastusrajoituksista Saimaalla lausuntonaan seuraavaa.

Maa- ja metsätalousministeriö aikoo viitekirjeen mukaan jatkaa vuoden 2009 loppuun saimaanhylkeen suojeluun tähtääviä pyyntivälineiden ja pyyntitapojen käyttöä koskevia rajoituksia tietyissä osissa Saimaata. Rajoitukset niin alueiden kuin pyyntivälineiden ja pyyntitapojenkin osalta ovat samat kuin vuosina 1999- 2003. Rajoitukset eivät koskisi onkimista, pilkkimistä ja uistelua, vaikka niitä harjoitettaisiin kalasyöttiä käyttäen, eivätkä pyyntiä katiskalla, merralla tai aitaverkkoineen korkeintaan kuuden metrin pituisella rysällä.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ei vastusta lausunnolla olevan asetuksen mukaisten kalastusrajoitusten asettamista uhanalaiseksi eläimeksi luokitellun saimaanhyljekannan suojelun vuoksi liitekartoissa rajatuille osille Saimaata. Rajoituksilla ei ole merkittävää vaikutusta Saimaalla harjoitettavalla vapaa-ajankalastukselle. Rajoitusten perusteluista tulisi kuitenkin, jos niitä tulevaisuudessa aiotaan jatkaa, ilmetä mahdolliset vaikutukset saimaanhyljekannoille näillä rajoitusalueilla.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö huomauttaa lopuksi, että järjestäytyneiden vapaa-ajankalastajien järjestöverkko, joka sisältää paikallisia ja alueellisia kalaseuroja, piiritason yhteisöjä sekä kolme valtakunnallista liittoa, on muutama vuosi sitten tiivistänyt toimintaansa niin, että kolme valtakunnallista liittoa ovat organisoituneet yhdeksi valtakunnalliseksi keskusjärjestöksi Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöksi (SVK). Tämä lausunto on annettu SVK:n toimesta ja nimissä, vaikka viitekirje on osoitettu kahdelle sen kolmesta jäsenjärjestöstä. 
Powered by WebUpdate