01.05.2017 03:33
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2004 >> Meritaimenen kalastus 
 
 
 
 
 
MERITAIMENEN KALASTUS

Lausunto meritaimen kalastuksesta yleisellä vesialueella meressä 22.3.2004 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ry tutustuttuaan viitekirjeiden yhteydessä lähetettyihin ja asiallisesti samansisältöisiin päätösluonnoksiin meritaimenen kalastuksessa käytettävien pohjaverkkojen pienimmästä sallitusta silmäkoosta ja meritaimenen alamitan nostamisesta valtion yleisellä vesialueella meressä Suomenlahdella Kaakkois-Suomen ja Uudenmaan TE -keskusten toimialueilla esittää lausuntonaan seuraavaa.

Päätösluonnoksen perusteluissa TE -keskukset esittävät tavoittelevansa meritaimenen kalastuksen saamista kestävän käytön periaatteiden mukaiseksi. Erityisesti mainitaan pyrittävän meritaimenistutusten tuoton parantamiseen, luonnonkantojen häviämisen estämiseen, jokiin nousevien sukukypsien emokalojen määrän kasvattamiseen ja kantojen luonnonvaraisen lisääntymisen tehostamiseen.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö pitää esitettyjä tavoitteita ajankohtaisina ja asiallisina. Lausunnolla olevien päätösten vaikutusalue käsittää kuitenkin vain Suomenlahden yleiset vesialueet meressä. Rannikon läheisillä vesialueilla meressä taas jäävät voimaan kalastuslainsäädännön meritaimenen kalastusta koskevat säädökset tai vesialueen omistajien ja kalastusalueiden mahdollisesti antamat määräykset meritaimen kalastukselle. Monissa näistä kalastusalueiden päätöksissä on nyt lausunnolla olevien päätösluonnosten kanssa samankaltaisia kalastusta koskevia määräyksiä, mutta yksityiskohdissaan ne eroavat toisistaan. Tätä hajanaisuutta on pidettävä määräysten asiallisesta tavoitteesta huolimatta kalastajien kannalta harmillisena.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön käsityksen mukaan Suomenlahden meritaimenen alamitan tulisi olla sama koko alueella niin meritaimenkantojen syönnös-, nousu- kuin lisääntymisalueillakin. Jos tämä ei onnistu vapaaehtoisin ratkaisuin, se voidaan toteuttaa muiden kalastuslainsäädäntömme tarjoamien ratkaisujen avulla.

Alamitan nostaminen vaikuttaa kaikessa kalastuksessa perusteluissa mainittujen tavoitteiden saavuttamiseen. Verkkokalastuksen kohdalla esitetty ratkaisu, joka nostaa meritaimenen kalastuksessa käytettävien pohjaverkkojen silmäkoon samaksi kuin lohipaunettien silmällä ottavissa osissa sallitaan, on näiltä osin oikean suuntainen, mutta jäljellä ovat monet verkkopyyntiin ja sen valvontaan liittyvät tulkinnalliset tilanteet. Meritaimenhan on vain yksi verkkopyynnin saaliskaloista ja sitä saadaan myös muihin kalalajeihin kohdistetun verkkopyynnin sivusaaliina.

Luonnonvaraisen elämänkierron varassa elävien meritaimenkantojen ylläpito jäljellä olevien ja kunnostettujen lisääntymisalueiden puitteissa edellyttää mm. meritaimenen kalastukseen kohdistettua hyvinkin täsmällistä ohjausta kautta linjan. Järkevästi toteutettu meritaimenen kalastuksen ohjaus ja nyt lausunnolla olevien päätösluonnosten kaltaiset toimenpiteet mahdollistavat Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön käsityksen mukaan Suomenlahdella tuloksellisen istutustoimintaan perustuvan meritaimenen kalastuksen kehittämisen luonnonvaraisten meritaimenkantojen ylläpidon ohessa.

 

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö huomauttaa lopuksi, että järjestäytyneiden vapaa-ajankalastajien järjestöverkko, joka sisältää paikallisia ja alueellisia kalaseuroja, piiritason yhteisöjä sekä kolme valtakunnallista järjestöä, on muutama vuosi sitten tiivistänyt toimintaansa niin, että kolme valtakunnallista keskusjärjestöä ovat organisoitunut yhdeksi valtakunnalliseksi keskusjärjestöksi Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöksi (SVK). Tämä lausunto on annettu SVK:n toimesta ja nimissä, vaikka viitekirje on osoitettu kaikille sen kolmelle jäsenjärjestölle. 
Powered by WebUpdate