23.04.2017 13:08
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2004 >> EU:n ankeriaskantojen hoito 
 
 
 
 
 
EU:N ANKERIASKANTOJEN HOITO

Lausunto yhteisön toimintasuunnitelman kehittämiseen ankeriaskantojen hoitamiseksi 24.2.2004

Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö (SVK) esittää tutustuttuaan viitekirjeen yhteydessä lähetettyyn Euroopan yhteisöjen komission tiedonantoon " Yhteisön toimintasuunnitelman kehittäminen ankeriaskannan hoitamiseksi" lausuntonaan seuraavaa.

Suomalaisten vapaa-ajankalastajien vuotuiset ankeriassaaliit ovat nykyisin enemmänkin satunnaisia ja perustuvat luultavimmin vesistöihimme istutettuihin kuin luonnonvaraisesti rannikkovesillemme saapuneisiin ja edelleen sisävesiin nousseisiin ankeriaisiin. Tietyillä vesialueilla, joihin ankeriaan poikasia on voitu istuttaa melko säännöllisesti viranomaisten salliman istutusaluejärjestelmän puitteissa, ankeriassaaliit voivat olla runsaampiakin. Ankeriasistutuksia on viime vuosina tehty eteläisen ja keskisen Suomen alueelle ja varmasti joku määrä luonnonvaraisen vaellusreitinkin läpäisseitä ankeriaita saavuttaa rannikkomme ja nousee myös sisävesiin vapaiden jokien ja Saimaan kanavankin kautta, joten kasvuankeriaita ja vaelluskokoonkin kasvaneita yksilöitä liikkuu edelleenkin vesistöissämme ja rannikkovesissä varsin laajalti. Vapaa-ajankalastajille ankerias ei ole mikään unohdettu saaliskala vaan laji, jonka pyyntimahdollisuuksia haluttaisiin lisätä.

Ankeriaskannan hoitoon tähtäävän toimintasuunnitelman tarve on ilmeiden ja edellyttää lajin elämänkierron turvaamiseksi kansainvälistä yhteistyötä. SVK pitää tärkeänä, että Suomi osallistuu ankeriaskannan hoitosuunnitelman laadintaan ja toteutukseen. Suomessa ankerias voisi olla nykyistä runsaampi vapaa-ajankalastajien saalislaji, jos ankeriaskannan hoidossa onnistutaan lisäämään luonnonvaraisesti meille saapuvien kasvuankeriaiden määrä ja varmistamaan istukkaiksi luonnosta pyydettävien lasiankeriaiden saanti. Omalta osaltaan Suomessa varmasti ollaan valmiita varmistamaan tarpeelliseksi katsotuilla tavoilla vaellukselle lähtevien hopea-ankeriaiden kasvumahdollisuudet ja vaelluksen onnistuminen omilla vesillämme.

SVK haluaa olla mukana valmisteltaessa Suomen kantoja ja tavoitteita ankeriaskannan hoitosuunnitelmaa kehiteltäessä ja tietysti aikanaan suunnitelmaa toteutettaessa. 
Powered by WebUpdate