30.04.2017 14:02
Jäsenille
  Etusivu >> Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö >> Lausunnot >> Lausunnot 2002 >> Järvilohistrategia 
 
 
 
 
 
JÄRVILOHISTRATEGIA

Lausunto järvilohistrategiasta 11.11.2002

Suomen vapaa-ajankalastajien keskusjärjestön (SVK) käsityksen mukaan järvilohen suojeluvastuun tulee kuulua sekä kalatalous- että ympäristöhallinnolle. Sama koskee muitakin sellaisia kalalajeja, jotka eivät suojelutasoltaan yllä EY:n luontodirektiivin tarkoittamalle suotuisalle tasolle. Tämän aikaansaaminen edellyttää maamme luonnonsuojelulainsäädännön muutosta kaloja koskevan säännöstön osalta. SVK:n mielestä tulisi toteuttaa myös kalaston suojelutyöryhmän muistiossa (Työryhmämuistio MMM 1996:19) esitetty ehdotus, jonka mukaan Suomi luopuisi kalalajeihin kohdistuvista, luontodirektiivin liitteeseen II saamistaan poikkeuksista niiden lajien osalta, jotka eivät Suomessa ole tuolla suotuisalla suojelun tasolla. Järvilohi on sellainen kala, jonka kohdalla poikkeus ei ole perusteltu. Sen suojeluun tarvittaisiin nykyistä enemmän voimavaroja ja samalla sen kantojen ylläpidon kalastusta kestävällä tasolla tulisi olla keskeinen osa järvilohen suojelustrategiaa.

Jäljellä olevan Saimaan järvilohikannan perinnöllisen monimuotoisuuden säilyttäminen pelkästään kalanviljelylaitoksilla tapahtuvan poikastuotannon varassa on nähtävä vain tilapäisenä toimenpiteenä. Luonnonvaraisen elinkierron aikaansaaminen alkuperäisellä esiintymisalueella on tärkeä tavoite, mutta sen mahdollisuuksia kannan säilyttämistavoitteelle tarjoaa myös lohikannan kotiuttaminen uusille elinalueille. Pyrkimyksenä tuleekin olla, että joskus lähitulevaisuudessa järvilohen koko elinkierto tapahtuu luonnossa ja istutuksia voidaan silloin vastaavasti vähentää. Tämä edellyttää tosin huomattavia muutoksia vallitsevaan kalastukseen ja kutualueiksi sopivien koskien kunnostuksia.

Pohjois-Karjalan alueella on pyrkimyksenä ollut korvata aikanaan Pielisjoessa vaeltaneen ja Lieksanjoessa lisääntyneen, mutta nyt jo sukupuuttoon kuollut järvilohikanta Saimaan järvilohikannalla. Pielisen ja Lieksanjoen järvilohiprojektin liittäminen merkittäväksi osaksi nyt tarkasteltavana olevaa järvilohistrategiaa on SVK:n käsityksen mukaan tärkeätä. Saimaan järvilohen säilyttäminen alkuperäisellä esiintymisalueellaan on merkittävä osa kansallista luonnonsuojelutyötä ja kannan sopeuttaminen uusiin vesiin sekä käyttö kalavesien hoitokalana on taas osa kalataloudellista toimintaa. 
Powered by WebUpdate