30.04.2017 14:02
Jäsenille
  Etusivu >> Kalastus >> Lait ja luvat >> Kalojen pyyntimitat, rauhoitusajat ja saaliskiintiöt 
 
 
 
 
 
KALOJEN PYYNTIMITAT, RAUHOITUSAJAT JA SAALISKIINTIÖT

Pyyntimitat vapaa-ajankalastuksessa 1.1.2016 alkaen
Kalastusviranomainen (ELY -keskus) voi määrätä alueellisesti näistä enintään 20 % poikkeavia pyyntimittoja.

 

 

Lohi

 

                        

vähintään 60 cm, leveyspiirin 63°30 N pohjoispuolella Perämeressä vähintään 50 cm

Järvilohi

vähintään 60 cm

 

rasvaevällinen järvilohi rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistöissä

Taimen

rasvaeväleikattu taimen vähintään 50 cm

 

rasvaevällinen taimen vähintään 60 cm leveyspiirien 64°00 N ja 67°00 N välissä sisävesissä, muualla meressä kuin Suomenlahdella vuoden 2018 loppuun saakka,

leveyspiirin 67°00 N pohjoispuolella sisävesissä vähintään 50 cm

 

rasvaevällinen taimen rauhoitettu sisävesissä leveyspiirin 64°00 N eteläpuolella ja Suomenlahdella,
kaikilla merialueilla vuodesta 2019 alkaen

 

taimen vesissä, joihin ei vaellusyhteyttä merestä tai järvestä enintään 45 cm

Nieriä

Inarinjärvessä vähintään 45 cm,

rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella,
muualla Vuoksen vesistössä vähintään 60 cm

Kuha

vähintään 42 cm

Harjus

sisävesissä vähintään 35 cm; leveyspiirin 67°00 N pohjoispuolella vähintään 30 cm

 

meressä rauhoitettu kokonaan

 

Rauhoitukset ja rauhoitusajat 1.1.2016 alkaen

Taimen

rasvaevällinen taimen rauhoitettu kokonaan sisävesissä 64°00 N leveyspiirin eteläpuolella ja Suomenlahdessa, kaikilla merialueilla vuodesta 2019 alkaen,
ei koske vesiä, joista ei vaellusyhteyttä järveen tai mereen

 

rasvaevällinen ja rasvaeväleikattu taimen joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Lohi

joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Järvilohi

rasvaevällinen järvilohi rauhoitettu kokonaan Vuoksen ja Hiitolanjoen vesistössä

 

rasvaeväleikattu järvilohi rauhoitettu 1.6.-31.8. kalastusasetuksen karttaliitteen mukaisissa osissa Vuoksen vesistöä.

 

rasvaevällinen ja rasvaeväleikattu järvilohi joessa ja purossa 1.8.-30.11.

Nieriä

rauhoitettu kokonaan Kuolimossa ja Saimaassa Puumalansalmen ja Vuoksenniskan välisellä alueella 

muualla Vuoksen vesistössä 1.9.-30.11.

Harjus

rauhoitettu kokonaan meressä

leveyspiirin 67°00 N eteläpuolisissa sisävesissä 1.4.-31.5.

Siika

mereen laskevassa joessa ja purossa 1.9.-30.11.

Nahkiainen

1.4.-15.8.

Jokirapu, täplärapu ja kapeasaksirapu

1.11.-21.7. klo 12

 Kalastuskiintiöt vapaa-ajankalastuksessa 1.1.2016 alkaen:
- lohia 2 kpl / kalastaja / vrk
- rasvaeväleikattuja järvilohia Vuoksen vesistöalueella 1 kpl / kalastaja / vrk

Yllä oleva karttakuva pdf-tiedostona

Kalastusasetus.

Asetuksen karttaliite.
 
Powered by WebUpdate