30.04.2017 14:07
Jäsenille
  Etusivu >> Nuorten sivut >> Kalakaveri 2006-2010 >> Yhteistyö koulujen kanssa 
 
 
 
 
 
YHTEISTYÖ KOULUJEN KANSSA

Koulun kanssa käytävä yhteistyö on monin paikoin tärkeimpiä nuorisotyönmuotoja mitä kalastusseurat tekevät. Erilaiset kalastusaiheiset oppitunnit ja kalastuspäivät ovat monille kouluille jokavuotisia toimintoja, joita odottavat sekä oppilaat että opettajat.

Monen koulun vuosisuunnitelmaan on erikseen kirjattu luontopainotteinen opiskelu, mikä antaa hyvät mahdollisuudet myös kalastuksen ja kala-aiheisen toiminnan järjestämisen kouluille. Koulu tarjoaa hyvät mahdollisuudet yhteistyöhön toiminnan järjestämiselle suurelle määrälle lapsia ja nuoria samalla kertaa.

 

Seuraavassa käsitellään koulujen kanssa käytävää yhteistyötä.

1. Huomioitavia asioita

Suunniteltaessa kalastusaiheista toimintaa koululle, on hyvä ottaa koulun toivomukset huomioon. Opettajat mielellään kertovat omalle luokalleen sopivista aiheista. Ensiarvoisen tärkeää on huomioida minkä ikäisille koululaisille toimintaa järjestetään.

Toiminta kouluilla jakaantuu selkeästi kolmeen osaan. Opetus oppitunneilla, kalastusreissut sekä erilaiset koululaisille tarkoitetut tapahtumat.

Oppituntien pitäminen onnistuu pienelläkin porukalla, kun taas käytännön kalastustilanteessa tarvitaan enemmän valvojia. Monilla kouluilla on kouluavustajia, jotka voivat osallistua erityistapahtumiin. 

Suunnitellessasi toimintaa koululaisille:

 • Huomioi omat voimavarat
 • Huomioi ikäryhmä jolle toimintaa järjestetään
 • Ota huomioon koulun toivomukset
 • Muista lasten turvallisuus
 • Ohjeista koulua / opettajaa selkeästi
 • Varaa tarvikkeita / välineitä tarpeeksi
 • 2. Yhteydenotto kouluihin

  Yhteydenotto kouluihin käy kätevimmin sähköpostin kautta. Rehtorien ja opettajien sähköpostiosoitteet löytyvät kaupunkien ja kuntien kotisivuilta, kohdasta peruspalvelut / koulut. Pääsääntöisesti joka koululle on omat kotisivunsa, jossa esitellään koulun toimintaa sekä henkilökunta yhteystietoineen. Jos tarkoituksena on ottaa yhteyttä ainoastaan yhteen kouluun, voi sähköpostin laittaa vaikka jokaiselle opettajalle.

  Toinen tapa ottaa yhteyttä kouluun on koulutoimiston kautta. Sinne voi jättää ilmoituksen järjestettävästä toiminnasta. Koulutoimisto laittaa ilmoituksen sisäisessä postissa halutuille kouluille. Soittaminen koululle on jokseenkin turhaa, sillä opettajia on hankala tavoittaa.

  HUOM.

  Yhteydenotot kouluille tulee ottaa hyvissä ajoin ennen suunniteltua tapahtumaa.

  Koulut toteuttavat opintosuunnitelman mukaista ohjelmaa, joten he tarvitsevat aikaa muuttaakseen suunnitelmiaan.

  3. Oppitunnin pitäminen

  Jokaisen uuden oppilasryhmän kanssa aloitettava oppitunti on syytä aloittaa esittelemällä itsensä sekä seuransa. Näin oppilaat saavat tärkeää tietoa paikallisista toimijoista ja heidän toiminnastaan. Lisäksi ensiarvoisen tärkeää on oppitunnin alusta varata aikaa oppilaiden jututtamiseen ja kuunteluun. Oppilaat mielellään kertovat omia kokemuksiaan kalastuksesta sekä luonnossa liikkumisesta. Näin toimien, saadaan oppilaisiin yhteys joka helpottaa oppituntien pitoa.

  Näin varmistat että oppitunti onnistuu

  • Suunnittele tunnin aihe etukäteen
  • Varaa tarvittavat tarvikkeet
  • Ohjeista opettaja ennen tunnin alkua
  • Laita kaikki valmiiksi luokassa ennen tunnin alkua
  • Aloita tunti kertomalla kuka olet
  • Jututa oppilaita
  • Esitä asiasi selkeästi ja rauhallisesti
  • Havainnollista asiaasi kuvien ja materiaalienavulla
  • Anna oppilaiden tutustua välineistöön.
  • Anna oppilaiden tehdä kysymyksiä
  • Huomioi että oppitunti on 45 minuuttia 

  Erilaisia vaihtoehtoja luokkatiloissa tapahtuvaan opetukseen:

  Kalastusvälineiden valmistus

  Värikoukkujen, perhojen, onkilaitteiden ym. kalastusvälineiden valmistus on helppo järjestää isollekin ryhmälle. Rahallisesti se ei maksa paljon, ja koulu yleensä osallistuu materiaalien kustannuksiin. Luontevinta valmistaminen on ennen kalareissua tai onkipäivää. Tällöin oppilaat pääsevät käytännössä testaamaan, itse tehtyjä kalastusvälineitä.

  Kalankäsittely

  Kalankäsittelyn opetus on syytä pitää kotitaloustunneilla tai sitten kalastusreissun yhteydessä luonnossa. Tärkeää olisi valmistaa myös käsitellystä kalasta oikeaa ruokaa, jota lapset saisivat maistaa. Oikeaoppinen kalankäsittely on asia, jota monikaan lapsi ei ole ennen nähnyt.

  Kalabiologia

  Kalabiologia on asia jossa moni opettaja tarvitsee apua. Tuoreiden kalojen saaminen koululle, on jo monin paikoin hankalaa. Kalabiologia alkaa peruskoululaisilla neljännellä luokalla, joten opetus kannattaa järjestää 4-6 luokkalaisille.

  Kalabiologiaan sisältyy kalan preparoiminen, sisäelimet ja niiden tehtävät, tukiranka sekä halutessa kalojen iänmääritys.  

  Kalastusvälineiden esittely

  Kalastusvälineet kiinnostavat aina lapsia. Uistimien, pilkkien, virvelien ym. esitteleminen on aihe, jossa saa helposti kulumaan tunnin tai kaksi. Samalla kun oppilaat tutustuvat välineistöön, on hyvä myös kertoa mitä ja miten kyseisillä välineillä kalastetaan.

  Kalastusmenetelmien esittely

  Kalastusmenetelmiä on paljon, Koululaisia on hyvä tutustuttaa myös erikoisempiin kalastusmenetelmiin. Esim. vanhat perinteiset tuulastus ja pitkäsiimakalastus kiinnostavat oppilaita. Havainnollistamisessa voi apuna käyttää myös videoita.

  Kalantunnistaminen

  Kalojen kuvat kiinnostavat nuoria. Erilaisten kalalajien esittely ja tunnistus voidaan järjestää joko kuvista esim. tietokoneen kautta tai mieluummin jos mahdollista, hyvä olisi hyvä käyttää ns. tuoreita kaloja. Samalla kun kaloja tunnistetaan, voi kertoa kuinka ja mistä kyseistä kalalajia kalastetaan.

  Turvallisuus

  Turvallisuus kalavesillä on aihe, josta on syytä kertoa oppilaille muun opetuksen yhteydessä. Vaaratekijöiden kuten sähkölinjojen, heikkojen jäiden ym. asioiden selvittäminen nuorille on ensiarvoisen tärkeää, etenkin ennen käytännön kalastamista.

  Jokamiehen oikeudet

  Liikkuminen luonnossa on aihe, jossa parissa aikaa vierähtää useampikin oppitunti. Jokamiehen oikeudet ja käyttäytyminen kalavesillä on hyvä käydä lävitse myös koululaisten kanssa.

  Kalastuksen luvanvaraisuus

  Kouluikäisten keskuudessa on paljon epätietoisuutta kalastuksen luvanvaraisuudesta. Jo varhaisessa vaiheessa lapsille on hyvä opettaa miten ja missä saa kalastaa, mitä lupia tarvitaan, sekä seuraamukset jos lupia ei ole. Lupakäytännön yhteydessä on syytä mainita myös kaloilla olevista alamitoista. Luontevimmin kalastuslupa-asiat voi käydä lävitse, eri kalastusmuotoja esitellessä.

  Videot

  Oppilaat tykkäävät katsoa kalastusvideoita. Kalastusvideoita voi käyttää opetuksen tukena esim. havainnollistettaessa eri kalastusmenetelmiä. Kalastusvideoiden katsominen voidaan liittää myös tiettyyn kalalajiin, joka on oppitunnin aiheena.

  Erilaisia vaihtoehtoja ulkona tapahtuvaan opetukseen:

  Kalastusreissut oppilaiden kanssa

  Opettajat sekä oppilaat kaipaavat välillä retkiä luontoon, pois kouluympäristöstä. Oppilaiden kalalle vienti onkin monelle koululaiselle ainutkertainen kokemus kalastamisesta. Jos kyseessä on iso ryhmä, turvallisinta on pysyä onginnan tai pilkinnän parissa. Yksivaihtoehto isolle ryhmälle talvisaikaan on, verkkojen kokeminen jään alta. Pienempien ryhmien kanssa voi käydä myös vaikka virvelöimässä tai heittämässä perhoa. Nykyaikana kouluissa on myös erityisryhmiä, kuten luonto- ja eräryhmät. Näiden ryhmien kanssa voi tutustua myös erikoisempiin kalastusmuotoihin.

  Tarkkuusheitto

  Tarkkuusheiton harjoittelu onnistuu jokaisella koululla. Sen voi toteuttaa joko liikuntasalissa tai koulun urheilukentällä. Hyviä tarkkuuslajeja ovat onkiminen, virvelöinti ja perhonheitto. Jos kyseessä on laji jota oppilaat eivät ole ennen harrastaneet, on syytä pitää ennen käytäntöä, opastus kyseiseen lajiin ja välineistöön. Oppilaat kun haastaa vielä pieneen kilpailuun, on menestys taattu.

  Kalastuskilpailut

  Kouluilla on pitkät perinteet erilaisesta kilpailutoiminnasta. Yleisurheilun, hiihto ym. kilpailujen rinnalle kalastusaiheiset kilpailut sopivat hyvin. Onginta ja pilkintä ovat lajeja, joissa kilpailut on helppo järjestää isollekin joukolle.

  Kilpailut voivat olla joko koulun sisäiset tai koulujen väliset. Kilpailujen järjestäminen kannattaa aloittaa sopivan kisapaikan etsimisellä. Esim. uimarannat ja satamat ovat hyviä paikkoja järjestää onkikilpailuja.

  Huomioitavaa on, että paikka olisi hyvien kulkuyhteyksien varrella ja että koulujen olisi sinne helppo tulla.

  Koulujen välisissä kilpailuissa koulut saavat itse valita joukkueet, jotka edustavat koko koulua. Kilpailujoukkueen koko määräytyy järjestäjien resurssien mukaan. Kilpailu joukkueita voidaan perehdyttää kyseiseen kilpailumuotoon, etukäteen pidetyillä preppaus tunneilla. Jotta kilpailu olisi tasapuolinen, saavat kilpailijat samanlaiset kalastusvälineet järjestäjiltä lainaksi kilpailun ajaksi.

  Parhaimmillaan kilpailut ovat koulujen yhteinen ulkoilupäivä, missä mukana on myös kannustusjoukot.

      
  Powered by WebUpdate