Haukitehdas

Haukien asialla

Haukitehdas on kosteikko, joka tarjoaa erinomaiset olosuhteet haukien lisääntymiselle.

Suomen Vapaa-ajankalastajien Haukitehdas-hankkeessa hauille luodaan uusia sekä kunnostetaan jo olemassa olevia lisääntymisalueita.

Näin voit auttaa
Mitä me tehdään

Haukitehdas haukien hyväksi

Lisäämme ja parannamme haukien lisääntymisalueita

+ kannustamme ja autamme muitakin toimimaan samoin

Kunnostamme

Teemme haukikosteikkoja, poistamme vaellusesteitä ja suoritamme erilaisia muita kunnostustoimia haukien lisääntymisolojen parantamiseksi.

Haluamme, että kaislikossa suhisee jakossakin.

Neuvomme

Jos haluat auttaa haukia, me neuvomme, teemme kartta- ja maastotarkasteluja, autamme suunnittelun ja byrokratian eri vaiheissa, käytännön kunnostuksissa ja kaikissa muissa seikoissa kykymme mukaan.

Saa kysyä.

osallistumme

Voimme osallistua teidän vesiensuojelu- tai lintukosteikkoprojektiin tuomalla suunnittelupöytään haukiulottuvuuden ja rahoituksen tästä mahdollisesti aiheutuviin kuluihin.

Enemmän samalla rahalla. Win-win.

Rakkaudesta lajiin

Meidän visio

Hauki on yksinkertaisesti niin arvokas laji, että sen hyvinvoinnista tulee unelmoida.

Visiossamme vahvojen petokalakantojen keskeinen rooli vesistöjen ekologisessa hyvinvoinnissa tunnistetaan nykyistä paremmin ja entistä useammat tahot ryhtyvät toimiin vahvojen petokalakantojen säilyttämiseksi tai palauttamiseksi.

Sen jälkeen visiossamme haukikannat voivat paksusti, samalla liikuttaen kalastusmatkailijoita, tuottaen vahvoja elämyksiä, terveellistä ruokaa ja pitäen vesistöjä kunnossa.

Opi Lisää

HAUKI

Hauki

yleinen, mutta taantunut

Hauki on yleinen kautta Suomen eikä se lajina ole millään muotoa uhanalainen. Kuitenkin haukikannat, ja niiden kokorakenteet, ovat monin paikoin vain varjo entisestä.

Vahvojen haukikantojen ekologinen merkitys vesistöjen hyvinvoinnille on niin keskeinen, että taantuma-alueilla on syytä tarttua korjaaviin toimiin, ja muualla ennaltaehkäisevät toimet ovat paikallaan.

Itse taantumisen syitä on useita.

kutujuttuja

Keväisin tulvittuvat kasvillisuusalueet, kosteikot, fladat, sulkeutuneet lahdet. Siinä tyypillisiä kutuympäristöjä hauelle. Suojaisuus, veden nopea lämpeneminen keväällä, kasvillisuus ja runsas ravinto ovat hyvän kutupaikan yleisiä ominaisuuksia.

Jos kuitenkin tarkastellaan haukien lisääntymistä tarkemmin, liittyy siihen paljon pieniä yksityiskohtia, jotka tekevät eron elämän ja kuoleman välille.

TILAA UUTISKIRJE

Omaa ”haukiuutiskirjettä” emme ylläpidä, mutta viestimme haukiasioista ajoittain Suomen Vapaa-ajankalastajien uutiskirjeen kautta, jossa on muutakin kala- ja kalastusaiheista uutista.

Voit halutessasi tilata uutiskirjeen tästä: