sopiva syvyysprofiili

Sopiva kutu- ja pienpoikassyvyys

Haukien kutemiseen sekä pienpoikasille sopiva vesisyvyys on n. 20-40 cm. Pitempiaikaiseen oleskeluun tämä on emokaloille kuitenkin turhan matala ja suojaton.

Tätä tietoa kannattaa hyödyntää, jos vaikkapa linnustollisista syistä halutaan, että emohauet eivät kudun jälkeen jää kosteikkoon kesää viettämään…

 

  Eriytetty laskeutusallas

  …Usein kosteikkojen yläpäähän halutaan kuitenkin syvempi laskeutusallas pidättämään vedessä olevaa kiintoainesta.

  Jos emohaukien jääminen kosteikkoon kesän ajaksi halutaan estää, voidaan syvän laskeutusaltaan ja seuraavien kosteikkoaltaiden väliin haluttaessa tehdä kaloille nousukelvoton pato tai muu rakennelma.

  Tällöin laskeutusallas on ikään kuin oma erillinen allas, josta vesi tippuu, valuu tai suotuu alempaan kosteikkoon.

  Sopiva alkukesän loikoilusyvyys

  Jo 50-70 cm vesisyvyys voi houkuttaa osaa ainakin pienemmistä emohauista jäämään kosteikon puolelle alkukesään saakka.

  Kun kosteikon vesi lämpenee lähelle 20 astetta, hakeutuvat hauet jo mieluusti syvempään ja viileämpään veteen. Mikäli kosteikko ei tällaista vaihtoehtoa tarjoa ja hauilla on poispääsymahdollisuus, siirtyvät ne kesän viettoon isomman vesistön puolelle.

  Ympärivuotisen kosteikon syvyys

   Kun kosteikko tarjoaa vähintään metrin verran suht hapekasta ja vaihtuvaa vettä, voivat pienehköt ja keskikokoiset hauet viihtyä siellä läpi kesän pikkukaloja syöden.

  Kalojen talvehdittavasta kosteikosta syvyyttä tulisi löytyä vieläkin enemmän, että kovanakin talvena jääpeitteen alle jää riittävästi vesitilavuutta. Mikä sitten on riittävästi, riippuu kosteikosta ja sen veden vaihtuvuudesta talviaikaan eli käytännössä happitilanteesta.