kutupaikan vesipinnan takaaminen

Hauki kutee mielellään hyvin matalille tulviville alueille, sillä nämä alueet lämpenevät nopeasti ja antavat hyvän startin mädin kuoriutumiselle sekä pienille poikasille runsaasti ravintoa.

Taktiikka on luontaisestikin hieman riskialtis, sillä kutuhetkestä mädin kuoriutumiseen kuluu aikaa viikosta kahteen. Jos tulva laskee tällä välin, jää mätiä kuiville ja tuhoutuu. 

Myös mätimunasta kuoriutumisen jälkeen hauen pienet ruskuaispussipoikaset ovat kiinnittyneinä kasveihin viikon verran ja ovat melko staattisia ja vaarassa jäädä kuiville.

Ihmistoiminta (ojitukset, rakennetut pinnat, hulevesien viemäröinnit, vesistöjen säännöstelyt ym.) ovat kuitenkin omiaan estämään luontaisia kevätulvia tai merkittävästi lyhentämään niiden luontaista kestoa.

–> Hauet joko eivät pääse kutemaan tuottavimmille paikoille lainkaan tai mäti / ruskuaispussipoikaset ovat suuressa vaarassa vedenpinnan laskiessa luonnottoman nopeasti.

Kosteikoissa onkin syytä, ja lähes aina mahdollista, taata riittävä vesipinta, että haukien mäti ja pienpoikaset eivät menehdy kuivuuteen.

Huhti-toukokuu on kiriittistä aikaa. Kesäkuussa vesi saakin jo laskea, kun poikaset ovat liikkuvaisia ja pääsevät syvemmille vesille.

Pohjakynnys

Usein helpoin tapa varmistaa vesipinnan pysyminen kosteikon puolella on yksinkertainen maa-aineksista tehty pohjakynnys, jonka yläreuna määrittää kosteikon veden tason. Ratkaisu on toimiva erityisesti sellaisissa kohteissa, jossa kosteikkoon laskee jatkuvasti uutta valumavettä – tällöin pohjakynnyksen vedenpitävyyden ei tarvitse olla täydellinen.

Hienojakoinen maa-aines on tiiviimpää ja pitää paremmin vettä, mutta karkeampaa kivimateriaalia on syytä olla maa-aineksessa mukana, jotta kynnys kestää virtauksien kulutusta. Erityisesti pintaverhoiluun tarvitaan riittävän karkeaa materiaalia.

 

”Sydämellä” varustettu pohjakynnys

 Missä kosteikkoon tulee vettä vain hyvin pieneltä valuma-alueelta, on pohjakynnyksen vedenpitävyys oleellista.

Kynnyksen vedenpitävyyttä voidaan helposti parantaa maa-aineksen sisään asetettavalla, vesitiiviillä sydämellä. Sydän voi olla vaikka muovia,  vanerilevyä tai muusta puutavarasta tehty.

Säädettävä vaneripato

 Jos kohteen haukituottoa halutaan maksimoida tai kosteikko säännöllisesti huoltaa, on vedensäätömahdollisuus hyvä olla olemassa. Näppärä ja suht edullinen ratkaisu on tehdä säädettävä pato vanerista.

Tästä vaneripadosta uupuvat vielä säätöominaisuudet. Ne on helppo tehdä puutavarasta.

Kun kosteikon vedenpintaa pidetään alapuolisen vesistön pintaa ylempänä, tulee kalojen pääsy kosteikkoon varmistaa padon ohittavalla nousu-uomalla, joista voit lukea lisää täältä.