Rantaa siivoavan haukivinkit

Ovatko luonnonvoimat kasanneet rantaasi kaatunutta ruokoa tai roskaa?
Pidä seuraavat pienet niksit mielessä, niin hauet kiittävät.

Sivu on tältä osin vielä kesken. Lisäämme tietoa, kun muut työkiireet sen sallivat.