Rantaa siivoavan haukivinkit

Ovatko luonnonvoimat kasanneet rantaasi kaatunutta ruokoa tai roskaa?
Pidä seuraavat pienet niksit mielessä, niin hauet kiittävät.

Käytössä oleva ranta on mukava pitää siistinä. Uimarannan hiekalle kertyy kuolleista kasveista kiintoainesta ja roskaa, joka on mukava varsinkin keväisin haravoida puhtaaksi. Tämä aines kannattaa kerätä kokonaan pois vedestä, koska se on maatuvaa ja kuluttaa samalla happea vedestä maatumisprosessin aikana. Samalla kannattaa vilkuilla myös muualle rantaan. Lähiruovikoissa saattaa olla hyviä hauen kutualueita, joista kannattaa myös rapsutella pohjaan kaatunutta kuollutta kasvustoa pois. Tällä varmistetaan sitä, että hauille kutualustaksi sopiva kasvusto on varmasti näkyvillä ja happea kuluttava maatuva aines on poissa. Tästäkin kertyvä jäte kannattaa tuoda kuivalle maalle kompostoitumaan.