tietoa kunnostuskohteista

 

Etsimme kartalta kohteen, teemme maastotarkastuksen, selvitämme tarpeelliset asiat ja lopulta kunnostamme kohteesta haukitehtaan. Osaan kohteista järjestetään kalastoseuranta poikastuoton ja toimivuuden selvittämiseksi.

 

Täältä löydät tietoa eri vaiheissa olevista kohteista.

Kunnostetut haukitehtaat

Erilaisia tekemiämme kunnostuksia ympäri Suomen

Selvityksen alla

Mahdollisia tulevia kohteita, kartoitettuja alueita yms.

Muita haukikohteita

Muiden tahojen tekemiä kunnostuksia, joissa hauet on jollain tavalla huomioitu.