Kunnostetut haukitehtaat

Tutustu kunnostettuihin kohteisiin ja niissä tehtyihin toimenpiteisiin.

Puosletinjärvi, Kustavi

Vuodenvaihteessa 2023-2024 Puosletinjärvestä mereen laskeva laskuoja kunnostettiin kaloille nousukelpoiseksi.

Ojaa pitkin nousee kudulle monia kevätkutuisia kalalajeja.

Kaurissalo, Kustavi

Joulukuussa 2021 Kaurissalossa kuivaksi maatunut ruovikkoalue kunnostettiin ”tekofladaksi”, jonka vesitys perustuu meriveden korkeusvaihteluihin.

Kohteella testattiin paljon uutta, joten kohteen seuranta tuo uutta tietoa ja oppia.

Kunnostuksen jälkeen kosteikosta on tavattu hauen- ja muiden kalalajien sekä sammakoiden poikasia.

Korsholm, Kemiönsaari

Marraskuussa 2021 Korsholmin kohteella kaivettiin jo reilusti merenpinnan yläpuolelle noussut ja maatunut ruovikkoalue fladamaiseksi kosteikoksi, jonka vesitys perustuu meriveden korkeusvaihteluihin.

Kaivuuvaiheessa veden alle laskettiin joitain kasvillisuustuppaita ja kohteella onkin jo havaittu hauenpoikasia. Kalanpoikastuotannon odotetaan pääsevän kunnolla vauhtiin kasvillisuuden kehittymisen myötä.

haukilahti, kotka

Haukilahdella suoritettiin niittoa, mosaiikkikaivuuta sekä keväinen vedennosto.

Kunnostusten jälkeen (2021-) alue on tuottanut hienosti hauen pienpoikasia.

sävviken, kristiinankaupunki

Sävvikenillä kunnostettiin kalojen nousu-uoma, lisättiin avovesialuetta kaivuin sekä nostettiin hieman vedenpintaa.

Kunnostuksen jälkeisinä keväinä (2021-) alueelta on todettu huikeita hauenpoikastiheyksiä.

kuortaneenjärvi, kuortane

Kuortaneenjärven rannalla sijainnut vanha savenottopaikka kaivettiin haukikosteikoksi talvella 2021 ja se ydistettiin järveen kalojen kulku-uomalla.

Kohteen vesi lämpeää keväisin nopeasti ja hauille on tarjolla oiva kutupaikka.

valkoja, vihti

Valkojan loppuun kaivettiin 2019 LUVY:n toimesta kaksialtainen vesiensuojelukosteikko, joista alempi allas toimii myös kalojen lisääntymisalueena.

Kaivuun jälkeinen uudelleenkasvittuminen otti aikaa, mutta nykyään kosteikko on runsaasti kasvittunut. Kosteikosta on löydetty hauenpoikasia ja monia muita kaloja.

Nisulanpotti, kokkola

Nisulanpottiin johtava kalojen nousu-uoma kunnostettiin kaloille nousukelpoiseksi.

Emokalat ovat nousseet kunnostuksen jälkeen kohteelle kutemaan ja koehaavinnoissa on löytynyt sekä ahvenen että hauen poikasia.