Kunnostetut haukitehtaat

Tutustu kunnostettuihin kohteisiin ja niissä tehtyihin toimenpiteisiin.

Kaurissalo, Kustavi

Joulukuussa 2021 Kaurissalossa kunnostettiin kuivaksi maatunut entinen flada, jonka vesitys perustuu meriveden korkeusvaihteluihin.

Kohteella testattiin ensi kertaa ”kasvillisuuden tiputtamista” kunnostusmenetelmänä, joten kohteen seuranta tuo jatkossa paljon uutta tietoa ja oppia.

Korsholm, Kemiönsaari

Marraskuussa 2021 Korsholmin kohteella kaivettiin jo reilusti merenpinnan yläpuolelle noussut ja maatunut ruovikkoalue fladamaiseksi kosteikoksi, jonka vesitys perustuu meriveden korkeusvaihteluihin.

Kalanpoikastuotantoa odotetaan kasvillisuuden kehittymisen myötä, joskin jo kaivuuvaiheessa veden alle laskettiin joitain kasvillisuustuppaita.

haukilahti, kotka

Haukilahdella suoritettiin niittoa, mosaiikkikaivuuta sekä keväinen vedennosto.

Heti ensimmäisenä keväänä (2021) alue tuotti hauen pienpoikasia.

sävviken, kristiinankaupunki

Sävvikenillä kunnostettiin kalojen nousu-uoma, lisättiin avovesialuetta kaivuin sekä nostettiin hieman vedenpintaa.

Heti kunnostuksen jälkeisenä keväänä (2021) alueelta todettiin hyviä hauenpoikastiheyksiä.

kuortaneenjärvi, kuortane

Kuortaneenjärven rannalla sijainnut vanha savenottopaikka kaivettiin haukikosteikoksi talvella 2021 ja se ydistettiin järveen kalojen kulku-uomalla.

Kohteen vesi lämpeää tulevina keväinä nopeasti ja lisääntyvän kasvillisuuden myötä hauille on tarjolla oiva kutupaikka.

valkoja, vihti

Valkojan loppuun kaivettiin 2019 kaksialtainen vesiensuojelukosteikko, joista alempi toimii myös kalojen lisääntymisalueena.

Kaivuun jälkeinen uudelleenkasvittuminen on ottanut aikaa, mutta vihreää näkyy jo. Jatkossa on luvassa haukituotantoa.

Nisulanpotti, kokkola

Nisulanpottiin johtava kalojen nousu-uoma kunnostettiin kaloille nousukelpoiseksi.

Emokalat ovat nousseet kunnostuksen jälkeen kohteelle kutemaan ja koehaavinnoissa on löytynyt sekä ahvenen että hauen poikasia.