Sävviken, Kristiinankaupunki

Pinta-ala: 5000 m2

Uintimatka merestä: 140 m

Korkeusero merestä: 0,6 m

Syvyys: 0,1 – 1,0 m

Kunnostettu: 2021

Sävvikenin kluuvilampare (maastokartalla nimeltään Karhusalmi / Björnö sund) oli ennen kunnostusta vahvasti umpeenkasvamassa. Sen perukalta kuitenkin löytyi vielä pieni avoimempi vesialue eikä Sävvikenistä mereen laskeva ojakaan vielä ollut kokonaan nousukelvoton, paitsi isoille kaloille. Sopivissa olosuhteissa kohteelle pääsi nousemaan pieni määrä ahvenia, särkiä ja pieniä haukia kutemaan.

Alkuvuodesta 2021 kosteikon tukkeutuneimpia osia kaivettiin avoimemmaksi ja samalla kosteikon vedenpintaa nostettiin hieman sekä kunnostettiin nousu-uoma paremmin kaloille sopivaksi.

Tuloksia saatiin heti ensimmäisenä keväänä, kun kohteen hauenpoikastiheys todettiin mainioksi.

Sävviken ennen kunnostusta.

Kosteikon avovesialue kalanpoikasineen oli yli sadan metrin päässä, kaukana kapeikon toisella puolen. Mereen laskeva oja puolestaan lähtee kuvaajan selän takaa.

Kuva on otettu kesäkuun alussa, kun kasvillisuus on vielä matalaa. Näihin aikoihin poikaset suuntaisivat kosteikosta merelle kasvamaan, mutta siihen ei ollut mahdollisuutta ennen syystulvia.

Tukkeutuneen vesialueen avaamista ja kasvillisuuden rajoittamista tehtiin talvella jääpeitteen aikana, kun kaluston oli helpompi liikkua ja eliöstö häiriintyi mahdollisimman vähän.

Kosteikosta mereen laskevaa uomaa avattiin ensin koneella ja sitten viimeisteltiin ja kivettiin käsivoimin.

Talkoolaisten takana on kosteikon suulle tehty maakynnys, jonka avulla kosteikon vesipintaa saatiin hieman nostettua.

Muokkausten jälkeen uoma vaikutti kaloille varsin nousukelpoiselta. Nyt isommatkin emokalat voivat päästä perille.

Luonnonvarakeskus seurasi Sävvikeniin nousevaa kalastoa ennen ja jälkeen kunnostuksen sekä rysätestipyynnein että riistakamerakuvausten avulla.

Video Sävvikeniin nousevasta hauesta (video: Luonnonvarakeskus).

Hauet nousevat Sävvikeniin myös hämärissä / pimeällä. Tässä kaksi haukea matkalla ylös pari tuntia auringonlaskun jälkeen (video: Luonnonvarakeskus).

Talven aikana kaivettua aluetta aikaisin ensimmäisenä keväänä. Nyt on tilaa kalojen kutukarkeloille.

Alkukesän koehaavinnoissa ilmeni, että kosteikon hauenpoikastiheys nousi heti kunnostuksen jälkeisenä keväänä (2021) erinomaiselle tasolle.

Sävvikenin hauenpoikastiheydet LUKE:n seurantatutkimuksessa paranivat räjähdysmäisesti kunnostuksen jälkeen. Yli 15 poikasta per haavin nosto on ennennäkemättömän kova tulos.

Sävvikenin hauenpoikanen.

(Video: Mika Viitanen)

Idea tämän kohteen kunnostamisesta tuli paikallisilta tahoilta.

Kunnostetun alueen omistaja on Kristiinankaupungin kaupunki, joka myös vastasi valtaosasta kohteen kaivuukustannuksista.

Osa kustannuksista katettiin Haukitehdas-hankkeesta, joka on saanut avustusta MMM:ltä kalastonhoitomaksuvaroista.

Kalastoseurannasta kohteella on vastannut Luonnonvarakeskus.

Lämmin kiitos kaikille kunnostuksessa ja ylläpidossa talkootyötä tehneille!