Muita haukikohteita

Parannamme haukien lisääntymisoloja omilla ja yhteistyökohteillamme, mutta yhtä lailla kannustamme ja autamme kaikkia muitakin toimimaan haukien hyväksi.

Keräämme tähän mainintoja erilaisista muiden tahojen toteuttamista projekteista, joissa haukien tarpeita on ansiokkaasti otettu huomioon.

Karhulanjärvi, Kouvola

Karhulanjärven Lahdenpohjassa oli ruoko ottanut vallan ja umpeuttanut leveän vyöhykkeen rannasta.

Paikallinen Karhulankylän osakaskunta Veli-Matti Vilkon johdolla halusi auttaa asiaa ja kaivoi tänne lokakuussa 2021 suojaisan, mosaiikkisen alueen, jossa haukien on tulevaisuudessa hyvä kutea. Haukitehdas-hanke oli osaltaan mukana kaivuiden ohjauksessa, että kohteesta saatiin suojainen. ELY-keskus puolestaan suunnittelee kohteelle poikas- ja lämpötilaseurantaa, sekä kustansi kaivuista puolet.

Kaivettu alue on tarkoituksella vain kapeasti yhteydessä järveen, jotta vesi täällä lämpenee keväällä ympäristöään nopeammin, tarjoten kalojen poikasille hyvät olosuhteet.

Haukkajärvi, Kouvola

Karhulanjärven tavoin myös Haukkajärven Kortteenkärjessä oli ruoko ottanut vallan ja umpeuttanut leveän vyöhykkeen rannasta.

Karhulanjärven kohteen kunnostaneet tahot toteuttivat tännekin lokakuussa 2021 suojaisan, mosaiikkisen alueen, jossa haukien on tulevaisuudessa hyvä kutea.

Suntin kosteikko, Kokkola

Kokkolan kaupungin läpi virtaavan Suntin varrelle kaivettiin kaupungin toimesta syksyllä 2020 kosteikko, joka suunniteltiin puhdistamaan vettä, palvelemaan kalastoa, linnustoa ja ulkoilijoita.

Haukitehdas-hanke antoi neuvoja kalaston suhteen ja haukien lisääntymistä huomioitiin osin kosteikon syvyys- ja profiilisuunnittelussa.

Vihiojan haukikosteikko, tampere

Tampereen kaupunki kunnostaa (2021) Pyhäjärveen laskevaa Vihiojan uomaa, jonka yhteyteen rakennetaan myös haukikosteikko hauen ja muiden kalojen lisääntymisalueeksi.

Aloite purokunnostukseen on tullut alueen kalastajilta ja suojeluyhdistyksiltä.

karhujärvi, siuntio

Karhujärven eteläpäässä suoritettiin järven vedenpinnan noston jälkeen (2020) matalan ja ruovikosta umpeutuneen lahden mosaiikkiniittoa, jotta saatiin lisää kasvillisuuden ja avoveden rajapintaa, ja hauilla olisi taas pääsy kohteen perukalla sijaitseville parhaille saraikkomaisille kutupaikoille.

Yhteydenotto Haukihtehdas-hankkeeseen ja aloite alueen kunnostamiseksi tuli Pappilan vesialueen osakaskunnalta. Haukitehdas-hanke antoi suosituksia kunnostustoimiksi ja mosaiikkiniiton suoritti Haukitehdas-hankkeelle talkootyönä Pikkalan Kaislaleikkuu Oy.

Osakaskunta pitää mosaiikkimaisuutta yllä jatkossa.

Koikkalan kosteikko, vihti

Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry:n (LUVY)  koordinoimassa Hiidenveden kunnostus -hankkeessa tehtiin (2019) valuma-alueelta tulevaa vettä puhdistava ja mm. linnuille elinympäristöä tarjoava kosteikko.

Haukitehdas-hankkeen toiveesta LUVY toteutti järven ja kosteikon väliin kaloille keväisin kulkukelpoisen uoman, jotta hauet pääsevät kosteikon puolelle kutemaan.

Nuutajärven kartanon kosteikko, urjala

Nuuta-, Ruta- ja Kortejärven suojeluyhdistys perusti (2019) tulva-alueineen n. 1 hehtaarin vesiensuojelukosteikon.

Yhdistys kysyi Haukihtedas-hankkeelta haukivinkkejä projektiin, ja kosteikkoon ensin suunnitellun poistoputkiratkaisun sijaan kosteikon vedensäätö toteutettiinkin kalojen keväisen liikkumisen paremmin mahdollistavalla säätöpadolla.