Selvityksen alla

Ajatuksesta kunnostukseen on matkaa.

Matka kulkee yleensä karttaselvityksen, maastokäynnin ja erilaisten lupaselvitysten kautta.

Parhaimmillaan tie on helppo ja nopea, mutta toisinaan vastassa on täysi seinä.

Vasta selvittelyvaiheissa olevia tai kariutuneita kohteita ei yksityisyyssyistä julkisteta.

karttaselvitykset

Ensimmäinen vaihe on löytää kartalta kohde, joka voisi soveltua kunnostettavaksi.

Kartoilta ja ilmakuvista tarkastellaan esimerkiksi valuma-alueen kokoa, tulevaa vesitystä (ojat, purot), maastonmuotoja, korkeuseroja, kasvillisuutta ja kiinteistörajoja.

maastokäynnit

Jos karttaselvityksissä kohteesta ilmeni potentiaalia, käydään se tilaisuuden tullen tarkistamassa maastossa. Käynnin tarkoitus on varmentaa ja tarkentaa kartalta tehtyjä havaintoja.

Maastokäynnin yhteydessä voidaan myös vaaita kohteen korkeuserot, jolloin saadaan tarkkoja lukemia suunnittelun tueksi.

Maastokäynnin jälkeen meillä on näkemys, että millaisia kunnostustoimia kohteelle kannattaisi harkita ja miten ne voisi paikan päällä toteuttaa.

lupaselvitykset

Kun meillä on maastokäynnin ja laskelmien jälkeen tiedossa, että mitä ja miten kohteella olisi hyvä tehdä, otetaan yhteyttä maanomistajiin ja selvitetään heidän suostumuksensa asiaan.

Jos kaikki on mennyt tähän asti hyvin, selvitetään tarvittavat asiat vielä lupaviranomaisten kanssa ennen kuin päästään itse kunnostukseen.