Korsholm, Kemiönsaari

Pinta-ala: 3400 m2

Uintimatka merestä: 150 m

Korkeusero merestä: 0,0 m

Syvyys: 0,35 – 0,45 m

Kunnostettu: syksy 2021

Korsholmin kunnostettu kohde on varmasti muinoin palvellut kalojen lisääntymisalueena, mutta ajan saatossa kohde on maatunut ja kasvanut umpeen eikä kaloilla ole ollut alueelle pääsyä ainakaan moneen kymmeneen vuoteen.

Syksyllä 2021 kohteelle kaivettiin kosteikko, jonka pohja on n. 45 cm merenpinnan alapuolella. Samassa yhteydessä laitettiin kosteikon ja meren väliseen ojaan vettä kosteikossa pidättävä pato, jolla varmistetaan kohteen vesitys kudun jälkeen.

 

Kunnostettu kohde on tervaleppälehdon ympäröimä, merestä erillään oleva sankka ruovikkoalue, jonka maanpinta oli jo n.36 cm merenpinnan yläpuolella.

Kuva on otettu ennen kunnostusta.

Kalojen kulku merestä kunnostettuun kutukosteikkoon tapahtuu kaivetun ojan kautta. Oja oli jo olemassa, mutta sitä syvennettiin, jotta kaloilla olisi siinä kulkumahdollisuus muulloinkin kuin poikkeusolosuhteissa.

Ojan merenpuoleinen pääty oli ennen kunnostusta täysin tukossa ja siihen oli muodostunut huomattavasti merenpintaa ylempänä oleva maakannas (jonka päällä kaivinkone on kuvassa), muodostaen vaellusesteen kaloille. Siispä yhteys mereen palautettiin kevyesti kaivamalla.

Meriyhteys on kaivettu auki.

Ojaan asennettiin lisäksi kosteikon kuivumisen estävä vaneripato.

Asennus- ja kuvaushetkellä merivesi oli +26 cm ja vaneripadon yläreuna jätettiin tähän tasoon. Patoon tullaan sahaamaan vielä ennen kevättä ns. alivirtaama-aukko, jotta kaloilla ja vedellä on pääsy padon yli myös normaaliveden aikaan.

Koko ruovikkoalue oli laajuudeltaa 8000-9000 m2. Tästä kaivettiin haukikosteikoksi n.3400 m2 ala. Kaivuumassat sijoitettiin kosteikon ympärille jääneelle ruovikkoalueelle.

Kosteikkoon jätettiin tarkoituksella pieniä saarekkeita mm. lintujen pesäpaikoiksi ja muutenkin monimuotoistamaan kokonaisuutta.

Veden alle tiputettiin kaivinkoneella myös joukko kasvillisuusmättäitä, jotta kosteikon vesialueella olisi edes hieman kasvillisuutta jo heti kaivuuta seuraavina vuosina.

Myös alueen pohjoisreunalla valmiiksi sijainnut avovesilampare…

…yhdistettiin kaivettuun kosteikkoon.

Havainnekuva alueen korkeussuhteista ennen ja jälkeen kunnostuksen. Lopputulosta voidaan kutsua vaikkapa tekofladaksi.

Ajatus kohteen kunnostamisesta kiersi Suomen Vapaa-ajankalastajien ”haukitehtailijoiden” tietoon paikalliselta mökkiläiseltä Rapala Rahaston kautta.

Kunnostetun alueen omistaja on Föreningen Konstsamfundet r.f., jolta, kuten myös ELY-keskukselta ja Kemiönsaaren kunnalta, saatiin tarvittavat luvat kunnostustoimiin.

Rahoitus:

Kunnostuksen konkreettiset urakointikustannukset katettiin ELY-keskuksen myöntämällä tuella Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta.

Selvitys-, suunnittelu- ja palkkakustannuksista vastasi Haukitehdas-hanke, joka on saanut avustusta MMM:n jakamista kalastonhoitomaksuvaroista.

Urakointi: Kohteen urakoinnista vastasi Kaivinkoneurakointi Lönnqvist Oy, jolla on runsaasti kokemusta kosteikkorakentamisesta.